Swyddi

I gael rhagor o wybodaeth, Swyddfa Bersonél
7 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff.
Ffon: (029) 20235277 Facs: (029) 20233986
neu personel@weacymru.org.uk

Islwythwch Ffurflen Cais

Dilynwch ni ar Facebook WEA Cymru News

Swyddog Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd

Parhaol ~ Rhan Amser (17.5 awr yr wythnos)
Cyflog: MG1- MG4 (£21,936 – 27,383 pro rata per annum)
Lleoliad: I’w gadarnahu
Dyddiad Cau: 20.11.14

Amcan y Swydd:
Cydgysylltu datblygiad cyfathrebu’r sefydliad a chynlluniau a gweithgareddau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo datblygiad brand a hunaniaeth corfforaethol WEA Cymru. Gweithio gydag uwch reolwyr i sicrhau cyswllt cadarnhaol â’r cyfryngau a gweithio’n glòs gyda’r Swyddog Technegol a Chymorth Cyfathrebu

Gwybodaeth lawn gan gynnwys Proffil y Rôl a Manyleb Bersonol

Twtoriad

Mae WEA Cymru yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid sydd yn gymwys i addysgu o leiaf lefel 3 i ychwanegu at eu rhestr cyfredol o diwtoriaid. Rydym a diddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a arbenigaeth pwnc ac hefyd yn gymwys i ddysgu Sgiliau Hanfodol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac / neu â’r gallu i ddysgu drwy’r Gymraeg a / neu’n ddwyieithog.

Oriau amrywiol
£19.03 - £22.13 Yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau )
Lleoliadau: Môn, Gwynedd, Conwy / Dinbych, Fflint / Wrecsam, Powys
Ffurflen cofrestru Tiwtor

Gwybodaeth lawn

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica