Swyddi

I gael rhagor o wybodaeth, Swyddfa Bersonél
7 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff.
Ffon: (029) 20235277 Facs: (029) 20233986
neu personel@weacymru.org.uk

Islwythwch Ffurflen Cais

Dilynwch ni ar Facebook WEA Cymru News

Cynorthwyydd Gweinyddol Cyllid

Parhaol, Llawn Amser, 35 awr yr wythnos
Cyflog: £17,138 y flwyddyn
Lleoliad: yn Swyddfa WEA Cymru yng Nghaerdydd
Dyddiad Cae: 9 Medi, 12pm

Islwythwch Ffurflen Cais

Ynghylch y Swydd
Byddwch yn gweithio fel aelod o’r Tîm Cyllid, ac yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r swyddogaeth Cyllid. Byddwch yn prosesu archebion prynu yn unol â rheoliadau ariannol; gwirio, prosesu a rhoi derbynebau am anfonebau; paratoi ar gyfer bancio a chynorthwyo i baratoi adroddiadau i gyllidwyr prosiect, gan sicrhau bod hawliadau’n cael eu cyflwyno’n gywir ac ar amser.

Amdanoch chi
Bydd gennych sgiliau TG da, ac yn gallu defnyddio Excel, Word ac e-bost ar gyfer gwaith. Byddwch yn drefnus ac yn gallu gweithio o fewn y paramedrau a bennir mewn systemau a gweithdrefnau. Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog sy’n gallu gweithio mewn amgylchedd tîm. Byddwch hefyd yr un mor gartrefol yn gweithio ar eich pen eich hun a byddwch yn gallu cynllunio a blaenoriaethu’ch llwyth gwaith eich hun. Byddai profiad o weinyddu prosiectau sy’n cael cyllid Ewropeaidd o fudd.

Gwybodaeth lawn gan gynnwys Proffil y Rôl a Manyleb Bersonol

Twtoriad

Mae WEA Cymru yn gwahodd ceisiadau gan diwtoriaid sydd yn gymwys i addysgu o leiaf lefel 3 i ychwanegu at eu rhestr cyfredol o diwtoriaid. Rydym a diddordeb arbennig mewn tiwtoriaid sydd a arbenigaeth pwnc ac hefyd yn gymwys i ddysgu Sgiliau Hanfodol o lefel mynediad hyd at lefel 4 ac / neu â’r gallu i ddysgu drwy’r Gymraeg a / neu’n ddwyieithog.

Oriau amrywiol
£19.03 - £22.13 Yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau )
Lleoliadau: Môn, Gwynedd, Conwy / Dinbych, Fflint / Wrecsam, Powys
Ffurflen cofrestru Tiwtor

Gwybodaeth lawn