Swyddi

I gael rhagor o wybodaeth, Swyddfa Bersonél
7 Coopers Yard, Curran Road, Cardiff.
Ffon: (029) 20235277 Facs: (029) 20233986
neu personel@weacymru.org.uk

Islwythwch Ffurflen Cais

Dilynwch ni ar Facebook WEA Cymru News

 

Cynorthwyydd Gweinyddol Achrediad

Cyfnod Penodol hyd at 31ain Gorffennaf 2014
Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos
Cyflog: £12,816 i £16,628
Lleoliad: Caerdydd
Dyddiad Cae: 9 Ebrill 5pm

Islwythwch Ffurflen Cais

Prif bwrpas y swydd:

Cefnogi gwaith maes achredu CAG Cymru drwy ddarparu ystod lawn o ddyletswyddau gweinyddol a chefnogi’r tîm Achredu a'r staff eraill yn ôl yr angen.

Gwybodaeth lawn

Twtoriad

Mae CAG Coleg Harlech yn chwilio am diwtoriaid rhan-amser gyda thystysgrifdysgu i ddysgu oedolion yn rhan-amser.

Gwybodaeth lawn

Islwythwch Ffurflen Cais