Wrth i bolisïau newydd WEA Cymru yn cymeradwyo byddant yn cael eu postio yma

Polisïau CAG(G) Coleg Harlech

Datganiad
Anabledd

Siarter Dysgwyr
Datganiad
Anabledd
Cyfle Cyfartal
Polisi Iechyd a Diogelwch
Datblygu Cynaliadwy
Deddf Gwarchod Data 1998
Gweithdrefn Gwynion WEA Cymru
Gweithdrefn ar gyfer Cwynion Academaidd
Gweithdrefn ar gyfer Delio ag Aflonyddu
Disgyblaeth y Myfyrwyr
Polisi Cyfathrebu
Cynllun Iaith Gymraeg 2011-14
Cynllun Strategol 2014-17
rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica