Wrth i bolisïau newydd WEA Cymru yn cymeradwyo byddant yn cael eu postio yma

Polisïau CAG(G) Coleg Harlech

Siarter Dysgwyr
Cyfle Cyfartal
Polisi Iechyd a Diogelwch
Datblygu Cynaliadwy
Deddf Gwarchod Data 1998
WEA Cymru complaints procedure
(currently in English)
Gweithdrefn ar gyfer Cwynion Academaidd
Gweithdrefn ar gyfer Delio ag Aflonyddu
Disgyblaeth y Myfyrwyr
Polisi Cyfathrebu
Cynllun Iaith Gymraeg 2011-14