Cynllun arloesol yn llwyddo

Mae cynllun pêl-droed a sefydlwyd i helpu pobl ddi-waith i gael dyfodol newydd wedi sgorio a tharo cefn y rhwyd.
Mae mwy na 50 o bobl wedi llwyddo i gael hyd i swyddi ar ôl cymryd rhan ym mhrosiect arloesol Rhyl Strikers. Mae 179 arall oedd yn rhan o’r prosiect wedi ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod gan UEFA ac mae 282 o bobl wedi symud ymlaen i Addysg Bellach.

Yn ogystal â hyn, mae chwech o gyn fyfyrwyr Rhyl Strikers wedi sefydlu eu mentrau
cymdeithasol eu hunain. Lleolir y cynllun ar gae Clwb Pêl-droed y Rhyl, sef y Belle Vue,
a chaiff y tiwtoriaid eu hariannu gan CAG Coleg Harlech. Cefnogir y prosiect gan raglen Pêl-droed yn y Gymuned.

Mae Trefor Fôn Owen, Pennaeth CAG Coleg Harlech wrth ei fodd gyda llwyddiant y prosiect. Meddai: “Roeddwn yn awyddus i Goleg Harlech gefnogi a chymryd rhan yn y prosiect rhagorol hwn gan fod yr atynfa sydd gan bobl at bêl-droed yn ffordd ddelfrydol o ddangos eu potensial. “Rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â Rhyl Strikers i ddatblygu ffyrdd o gynnig cymwysterau a phrofiad gwaith.
“Mae llwyddiant y cynllun o ran helpu cyfranogwyr i greu dyfodol
newydd iddynt eu hunain yn glod i’r myfyrwyr a’u tiwtoriaid. “Holl bwrpas Coleg Harlech yw rhoi ail gyfle i bobl, felly mae Rhyl Strikers yn cyd-fynd yn berffaith â’n hethos.”
Syniad Tracey Jones, Rheolwraig Pêl-droed yn y Gymuned oedd Rhyl Strikers.
Mae’n cyfuno hyfforddiant pêldroed a ffitrwydd ag astudiaethau dosbarth lle mae cyfranogwyr yn gallu dechrau gyda sgiliau dysgu mewn llythrennedd a rhifyddeg ynghyd â chymhelliant ac adeiladu hyder.

Mae’r myfyrwyr yn gallu symud ymlaen i ddysgu am godi a chario, cymorth cyntaf, iechyd a hylendid a chael profiad gwaith am wythnos gydag un o noddwyr y prosiect. Dywed Tracey: “Y bartneriaeth gyda CAG Coleg Harlech oedd yr union beth oedd ei angen arnom, oherwydd cyn hynny dim ond sgiliau sylfaenol, cymhelliant, hyder oedd yn cael eu cynnig.

Roedd hynny’n wych ond doedden nhw ddim yn ennill cymhwyster cydnabyddedig.
“Mae cyfraniad CAG Coleg Harlech wedi bod yn hollbwysig gan fod dysgwyr yn mynd oddi yma gyda CV rhagorach o lawer.”

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica