Aelodaeth

Os ydych yn dymuno cefnogi gwaith WEA Cymru a chymryd rhan yn y gweithgareddau, mae'n bosibl yr hoffech ddod yn aelod unigol ar gost o £10 y flwyddyn. Nid yw aelodau yn gorfod talu'r ffi gofrestru (mae'n rhaid dangos tystiolaeth ddogfennol wrth gofrestru).

Mae gan yr aelodau hawl i bleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac i dderbyn copi o'r newyddlen achlysurol a'r Adroddiad Blynyddol.

I gael gwydodaeth, cysylltwch a ebost neu ffon 01766 800466.

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica