Bwrdd WEA Cymru

Ym mis Ionawr 2014 mae 9 Aelod Penodedig o’r Bwrdd;
Bydd 11 Aelod Etholedig yn ymuno â’r Bwrdd yn y CCB a gynhelir ar y 29ain o Fawrth 2014, yn cynnwys cynrychiolwyr o blith aelodau unigol CAG, dysgwyr, canghennau, fforymau dysgwyr, sefydliadau cysylltiedig a staff.

Cadeirydd Annibynnol Rob Humphreys Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru
Annibynnol Gerry Jenson Cyn Is-Brifathro Coleg Llandrillo
Annibynnol Prif Weithredwr Helen Mary Jones Youth Cymru a chyn Aelod o’r Cynulliad

Cyn Gadeirydd CAG(G) Coleg Harlech
Jon Parry Aelod o staff y Coleg Milfeddygol Brenhinol, Llundain
Cyn Lywodraethwr CAG(G) Coleg Harlech Alison Hill Cyfarwyddwr Partneriaeth Parc Caia, Wrecsam
Cyn Gadeirydd CAG De Dr Jeremy Gass Darlithydd AU mewn datblygu cymunedol. Cyn Bennaeth Prifysgol Gymunedol Cymoedd Dwyrain Cymru
Cyn Gadeirydd Pwyllgor Profiad Dysgwyr CAG De Viv Davies Cyn Bennaeth y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Casnewydd
Cyn Lywodraethwr CAG De Chris Franks Cyn Aelod o’r Cynulliad
Swyddog Gweithredol Maggi Dawson MBE Prif Weithredwr WEA Cymru. Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol CAG De
Clerc – rhannu swydd Stephen Thomas/Lisa Parkhouse Cyn glercod CAG De a CAG(G) Coleg Harlech
Lywodraethwyr Toni Schiavone  

Cathy Clark  

Graham Price  

Derek Edwards  

Nigel Davies  

Jenni Jones-Annetts  

David MacManus  
  Phil Elias  
Lywodraethwyr Staff June Jeremy  

Nick Taylor  

Gwybodaeth bellach :

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan :
Cath Dawkes, Cynorthwy – ydd Personol i’r Prif Weittiredwr, 029 20 235277, email
Lisa Parkhouse, Clerc y Corff Llywodraethu, safle Harlech, email
Stephen Thomas, Cerc y Corff Llywodraethu, safle Cardiff, email