Canghennau WEA Cymru

Mae WEA Cymru yn ddemocrataidd yn ei hanfod. Mae’r dysgwyr yn bartneriaid gweithgar yn y broses o lunio a threfnu eu dysgu pa bryd bynnag y mae hyn yn briodol, ac mae’r Gymdeithas gyfan yn cael ei rhedeg dan arweiniad swyddogion pwyllgor etholedig ac aelodau pwyllgor sy’n fyfyrwyr eu hunain. Mae llywodraeth y Gymdeithas felly yn nwylo cynrychiolwyr etholedig y dysgwyr.


Ble bynnag yr ydych chi’n byw yng Nghymru, nid ydych byth yn bell o gangen, grŵp neu ddosbarth WEA Cymru. Dinasyddion sydd wedi uno â’i gilydd i siarad dros anghenion addysgol eu cymuned yw aelodau’r canghennau.
Yn ogystal, mae dosbarthiadau ffurfiol a grwpiau anffurfiol WEA Cymru yn estyn llaw i gymunedau a myfyrwyr ym mhob man, gan gynnig cyfleoedd newydd i bobl ddysgu.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Dysgu yn eich ardal.

Mon & Bangor 01248 363933 mon@weacymru.org.uk
Blaenau Gwent & Sir Fynwy 01495 369869 courseinfoHOV@weacymru.org.uk
Caerdydd, Bro Morgannwg & Pen-y-bont ar Ogwr 02920 382431 courseinfosouth@weacymru.org.uk
Sir Gâr & Sir Benfro 01792 467791 courseinfowest@weacymru.org.uk
Conwy & Sir Ddinbych 01492 536693 conwy_dinbych@weacymru.org.uk
Gwynedd 01248 363938 gwynedd@weacymru.org.uk
Harlech 01766 800466 info@weacymru.org.uk
Merthyr Tydfil, Caerffili & RCT 01495 369869 courseinfovalleys@weacymru.org.uk
Powys (gogledd) & Ceredigion 01686 806352 powys@weacymru.org.uk
Powys (de) 01495 369869 courseinfoHOV@weacymru.org.uk
Casnewydd & Torfaen 01495 369869 courseinfoHOV@weacymru.org.uk
Abertawe, Castell-nedd & Port Talbot 01792 467791 courseinfowest@weacymru.org.uk
Wrecsam & Sir y Fflint 01978 806044 wrexham@weacymru.org.uk

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica