Canghennau WEA Cymru

Mae WEA Cymru yn ddemocrataidd yn ei hanfod. Mae’r dysgwyr yn bartneriaid gweithgar yn y broses o lunio a threfnu eu dysgu pa bryd bynnag y mae hyn yn briodol, ac mae’r Gymdeithas gyfan yn cael ei rhedeg dan arweiniad swyddogion pwyllgor etholedig ac aelodau pwyllgor sy’n fyfyrwyr eu hunain. Mae llywodraeth y Gymdeithas felly yn nwylo cynrychiolwyr etholedig y dysgwyr.


Ble bynnag yr ydych chi’n byw yng Nghymru, nid ydych byth yn bell o gangen, grŵp neu ddosbarth WEA Cymru. Dinasyddion sydd wedi uno â’i gilydd i siarad dros anghenion addysgol eu cymuned yw aelodau’r canghennau.
Yn ogystal, mae dosbarthiadau ffurfiol a grwpiau anffurfiol WEA Cymru yn estyn llaw i gymunedau a myfyrwyr ym mhob man, gan gynnig cyfleoedd newydd i bobl ddysgu.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Rheolwr Dysgu yn eich ardal.

Gwynedd 01766 800450 gwynedd@weacymru.org.uk

Conwy+Sir Ddinbych 01492 536693 conwy_dinbych@weacymru.org.uk

Llandudno 01492 592088 Viv Allen.

Wrecsam+Sir y Fflint 01978 318866 wrexham@weacymru.org.uk

Ynys Mon+Bangor 01766 800443 mon@weacymru.org.uk

Powys (gogledd) 01686 610270 powys@weacymru.org.uk

Harlech 01766 800466 info@weacymru.org.uk

am wybodaeth am canghennau yn ne cymru ymweld â'r wefan WEA South Wales