Croeso i WEA Cymru

Rydym yn falch o allu cadarnhau bod CAG Coleg Harlech a CAG De Cymru uno ym mis Ionawr 2014.Grymuso unigolion, drwy ennill hyder, sgiliau a gwybodaeth, fel y gallant chwarae rhan weithredol a democrataidd mewn cymdeithas yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Rydym yn gweithio tuag at wefan newydd WEA Cymru, yn y cyfamser, os oes gennych ddiddordeb mewn cyrsiau yn Ne Cymru ewch i wefan CAG De Cymru

Cyrsiau Cymunedol

Mae cyrsiau’n cael eu trefnu gan ein canolfannau lleol yn Ynys Môn, Conwy, Dinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd a Phowys.Cyrsiau ar gael yn cynnwys Cymraeg i Oedolion, Celf, TG, Busnes, Iechyd + Gofal Cymdeithasol, Iaithoedd

Cyrsiau Harlech

Astudiaethau Cymdeithasol, Llwybr i Nyrsio, Technoleg Cerddoriaeth Greadigol -Gwnewch Gais Nawr o Medi 14.

Mae amrywiaeth o gyrsiau Rhan Amser ar hyn o bryd ar gael..

Cyrsiau Gweithle

Drwy weithio mewn partneriaeth gyda Undebau Llafur a Chyflogwyr rydym yn ceisio darparu addysg o'r safon uchaf. Cael gwybod mwy am y Prosiect Dyfodol sy'n darparu hyfforddiant i weithwyr am gyn lleied â £ 50 / cyflogai

Porthiant Twitter diweddaraf....

rolex replica watches replica watches replica watches replica watches uk replica watches uk rolex replica